Dự án số 3: Find the hero in you – Resorts International hiến máu nhân đạo - Resorts International

Dự án số 3: Find the hero in you – Resorts International hiến máu nhân đạo

Đây là hoạt động được tổ chức dành cho nhân viên trong công ty Resorts International; qua đó không chỉ hỗ trợ phần nào nguồn máu cho các bệnh viện trong công tác cứu người; mà còn nâng cao trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng của đội ngũ nhân viên trong công ty.