Europe Escapes

Trang chủ Europe Escapes Europe Escapes

Europe Escapes

KHÁM PHÁ CHÂU ÂU 

 

Không giới hạn dịch vụ áp dụng cho Voucher EUROPE ESCAPES cho:

  • Ở lại qua đêm miễn phí.
  • Dành cho chủ sở hữu và 01 người đồng hành.
  • Phòng đôi trong tất cả các khách sạn đối tác của Europe Escapes.
  • Điều kiện: các voucher còn hạn sử dụng.
  • Có thể dùng tối đa 06 đêm với mỗi khách sạn đối tác của Europe Escapes.

Bạn chỉ trả tiền cho:

  • Bữa ăn mỗi người mỗi ngày khi lưu trú tại hệ thống
  • Số lượng tối thiểu và tối đa của đêm Europe Escapes và giá cho bữa ăn có tại phần mô tả của mỗi khách sạn.