Hoạt động của doanh nghiệp

Trang chủ Tin tức Hoạt động của doanh nghiệp
6 Tháng 11, 2018

Dự án số 3: Find the hero in you – Resorts International hiến máu nhân đạo

Đây là hoạt động được tổ chức dành cho nhân viên trong công ty Resorts International; qua đó không chỉ hỗ trợ phần nào nguồn máu cho các bệnh viện trong công tác cứu người.
01 02